Tags

kesan inflasi yang dihadapi oleh sesebuah negara. susut nilai matawang